วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ปิดรับการบริจาค !!!! เนื่องจากน้องแมวได้หลับไปตลอดกาลแล้ว

ประกาศ
ปิดรับการบริจาค !!!!!!

เนื่องด้วย น้องแมวเหมียว ได้สู้จนลมหายใจเฮือกสุดท้ายและจากไปอย่างสงบ
เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก


บันทึกครั้งล่าสุด ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลาขณะบันทึกโดยประมาณ ๑๕.๑๘ น.

๒๘ มกรา สุดอาสัญ ต้องจากกันจริงๆวันนี้หนา
แม้เวลาล่วงผ่านมิอาจย้อนให้คืนมา แต่เชื่อว่ามีสักวันคงพบกันฉันท์มิตรเอย

สิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้ให้ย้อนคิด คือดวงจิตเฝ้าขัดเกลาเอากิเลศออกหนา
ควรสำนึกย้อมมองส่องตนหมั่นรดพรวนทุกเวลา
หวังวอนฟ้านำพาวิญญาณเจ้า เราคงได้เจอกัน..........

บทกลอนไว้อาลัยแด่ น้องแมว "เหมียว" หรือ เจ้า Spinal

ขอให้การหลับหยุดลมหายใจของร่างเจ้าที่เกิดกายเป็นแมวในชาตินี้
ได้เป็นการเรียนรู้ฝึกตนเรียนรู้ในสังสารวัฏ เพื่อสำนึกในความผิดที่เคยได้กระทำทั้งในชาติและในอดีตชาติ เพื่อเป็นบทเรียนและแนวทางในการดำรงจิตญาณในภายภาคหน้าต่อไป

และเชื่อว่าในอนาคตกาลด้วยเหตุที่ผูกกันในกรรมดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากจะเป็นปัจจัยส่งผลให้ได้พบกันในกาลข้างหน้า และในวันนั้นเราสองคนคงได้ร่วมบุญกุศลในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์และเพรียกร้องหาความช่วยเหลือต่อไป

หากการกระทำกรรมใดๆในทางความคิด กาย วาจา และใจ ในการช่วยเหลือน้องแมวผู้ได้รับการบาดเจ็บ และ หมดบุญไปในครั้งนี้ เกิดเป็นบุญ กุศล
ข้าพเจ้าขออุทิศ บุญ กุศล ทั้งหมดในครานี้ให้กับ ทุกท่านที่ได้ร่วมช่วยเหลือเกื้อกูล กันอย่างเต็มกำลังความสามารถ

  • ทั้งผู้ที่สละเวลาและทรัพย์เพื่อนำพาน้องแมวส่งโรงพยาบาล
  • ทั้ง ผู้ที่มีจิตเมตตา บริจาคกำลังทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา
  • ทั้งผู้ที่บอกต่อเรื่องราวการขอความช่วยเหลือให้กระจายออกไป
  • ทั้งผู้ที่มีจิตเมตตาเมื่อได้รับข่าวก็เข้าเยี่ยมดูอาการและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
  • อีกทั้งผู้ที่มิได้เอ่ยนามคอยให้ความช่วยเหลือในทางตรงและทางอ้อม
และขออุทิศ บุญ กุศล ที่เกิดในครั้งนี้เพื่อเป็นทุนให้น้องแมวเพื่อการดำรงจิตให้เข้าสู่สภาวะแห่งธรรมต่อไป


------------------------------------------------------------------

ประกาศ
ปิดรับการบริจาค !!!!!!สามารถอ่านรายละเอียดช่วยเหลือตั้งแต่ ต้นจนจบ ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง


รายนาม ผู้มีจิตศรัทธา เมตตาบริจาค

๑. คุณฝน จากกรุงเทพ

มีจิตศรัทธาเมตตาบริจาคช่วยเหลือแมวเคราะห์ร้ายเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

หมายเหตุ เงินจำนวนดังกล่าวทางเราได้ดำเนินการ ติดต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางการเงินของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เืพื่อใช้เป็นเงินมัดจำฝากตัวสัตว์ป่วย เข้ารักษาอย่างเป็นทางการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ทีนี้ด้วย

๒. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม บริจาค จำนวน 280 บาท ( ตามที่เช็คยอดได้ในบัญชี ) ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

รวมทั้งสิ้น เช็คยอดครั้งล่าสุด ณ เวลา ประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2553 รวมทั้งสิ้น 1,280 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในการรักษารวมทั้งสิ้น 1,260 บาท
( จริงแล้ว ค่ารักษาพยาบาล รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นคือ ค่าอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ในระหว่างการรักษา รวม 3 วัน รวม 1,160 บาท ค่านอนรักษาตัววันละ 50 บาท รวมสามวัน 150 บาท ค่าจัดการศพน้องแมวอีกประมาณ 70 บาท
ซึ่งหากรวมจริงแล้วจะประมาณ 1,380 บาท แต่ทางโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยขอนแก่นใจดี คิดตามจำนวนเงินตามกำลังเท่าที่มี ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลและทีมแพทย์มา ณ ทีนี้ด้วย )อัพเดท การใ้ห้ความช่วยเหลือ แมว เคราะห์ร้าย
( เ้จ้า Spinal )การช่วยเหลือ ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2553

มีดังนี้

คืนวันอังคารที่ 26 ม.ค. 2553 เวลาประมาณ 19.30 น.

ก่อนเข้าไปเยี่ยมดูอาการป่วยของแมว( เจ้า Spinal ) หลังจากกเสร็จสิ้นการโพสต์ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดต่างๆบางส่วนเท่าที่จะทำได้ ได้แวะเข้าไปเช็คยอดเงินบริจาคภายในบัญชีธนาคารที่เปิดรับบริจาค ทั้ง 3 บัญชี พบว่า...มีการโอนเงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตา ศรัทธาบริจาค
เ้ข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท

( กราบขอบพระคุณในจิตเมตตา บริจาคกำลังทรัพย์ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นปรกแผ่แก่ท่านผู้มีจิตเมตตา อีกทั้งบรรพชน ลูกหลานของท่าน รวมถึงเ้จ้ากรรมนายเวร อีกทั้งส่งถึงเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ที่กำลังตกทุกข์รอการช่วยเหลือ )


เช้าของวันนี้ ( วันที่ 27 ม.ค. 2553 ) เวลาประมาณ 10.30 น.

ได้เข้าไปทำธุรกรรม ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้ทำการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ผ่านหน้าเคาท์เตอร์ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ( เสียค่าธรรมเนียมถอนต่างสาขา 30 บาท คงเหลือ 970 บาท )ตามยอดบริจาคที่ได้รับมาวันที่ 27 ม.ค. 2553 เวลาประมาณ 11.00 น.

เข้าไปติดต่อขอชำระเงิน มัดจำในการฝากสัตว์ป่วย เข้ารับการรักษา ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
( ค่ามัดจำในการฝากสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษา ) จำนวนเงิน 1,000 บาท
และทางฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลสัตว์ได้ออกสำเนาใบรับฝากสัตว์ป่วนใน เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อทุกครั้ง
วันที่ 27 ม.ค. 2553 เวลาประมาณ 11.45 น.

ได้เข้าไปเยี่ยมดูอาการของแมวเคราะห์ร้ายกระดูกไขสันหลังหัก ( เจ้า Spinal ) ที่ห้องรักษา 3

อาการโดยทั่วไป ของแมว เป็นดังนี้คือ...

โดยเจ้า Spinal อยู่ในอาการนอนหลับพักผ่อน ให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดขาหน้า ทางทีมสัตวแพทย์ได้นำกล่องพลาสติกขนาดใหญ่พอสมควรครอบคลุมตัวเจ้า Spinal ไว้ทั้งหมด โดยกล่องมีช่องเพื่อให้อากาศเข้าออกได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งสอดสายอ๊อกซิเจนเข้าไป

(ผู้เขียนไม่แน่ใจว่าหมอมีการพ่นยาเป็นละอองออกมาพร้อมสายอ๊อกซิเจนหรือไม่ เพราะยังไม่มีโอกาสสอบถามแพทย์เจ้าของไข้ เนื่องจากสัตว์ป่วยเข้ารับการรักษาเยอะมาก)

เข้าไปดูใกล้ๆพบว่า เจ้าหน้าได้ทำความสะอาดให้กับเจ้า Spinal โดยการเช็ดตัว ส่วนปัญหาเรื่องการขับถ่ายโดยเฉพาะอุจจาระนั้น แพทย์ได้สอดอุปกรณ์เฉพาะซึ่งไม่เป็นอันตรายกับแมวเพื่อให้ของเสียได้ถูกขับถ่ายออกจากร่างกายของแมวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่คั่งค้างภายใน
อาการด้วยรวมดูจากภายนอก ของเจ้า Spianl นั้นยังทรงตัว
( แต่ถ้าหากถามผู้เขียนที่ไปดูอาการ ส่วนตัวแล้วรู้สึกถึงพลังชีวิตของเจ้า Spinal ที่อ่อนแรงลงไปมากอยู่พอสมควร การตอบสนองของร่างกายช้าลง และมักจะนอนหลับนานขึ้นไม่ค่อยลืมตามากเท่าที่ควร ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ของยาที่อาจจะทำให้เกิดอาการง่วงก็เป็นได้ ซึ่งอันนี้คงต้องสอบถามแพทย์เจ้าของไข้ต่อไป )


ระหว่างเข้าไปเยี่ยมอาการเจ้าแมวเหมียว Spianl ขณะเดียวกันก็มี น้องหมา กำลังเข้ารับการรักษาอยู่เช่นกัน นอนข้างๆกล่องของเจ้า Spianl ( แต่วางใจได้ว่าหมาน้อยตัวนี้คงไม่มีแรงพอที่จะทำอะไรเหมีียวได้ เพราะต่างคนก็ต่างอาการแย่ทั้งคู่ ส่วนถ้าหายออกไปแล้วทั้งคู่จะเป็นเพื่อนรักกันไหมอันนี้ก็คงต้องรอดูฮะ )

ประวัติรายละเอียด แมว

ชื่อจริง (ไม่ทราบชื่อ)
ชือสมมุติทางโรงพยาบาลตั้งให้ "เหมียว"
ชื่อสมมุติ ผู้นำตัวแมวส่งโรงพยาบาลเจ้าของเฉพาะกิจตั้งให้ ชื่อเจ้า Spinal "สไปนอล แปลว่า กระดูกสันหลัง"

สายพันธุ์ แมวไทย
สี เหลืองส้ม-ทอง ลายเสือทั้งตัว
เพศ ผู้
อายุ ประมาณ....ปี ดูจากสภาพร่างกายเป็นแมวโตเต็มวัย แมวหนุ่ม
น้ำหนัก ประมาณ....กิโลกรัม
ความยาว ประมาณ......เซนติเมตร


สถานที่ส่งตัวเข้ารับการรักษา

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ติดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ใกล้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง)

ส่งตัวเข้ารับการรักษาเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลาประมาณ 16.00 น.
ถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินอยู่ภายใต้การดูแลอาการอย่างใกล้ชิดโดยสัตวแพทย์ ด้วยอาการ นอนหายใจ หอบเหนื่อยถี่ และ แผ่วเบากว่าปกติ ส่งเสียงร้องครวญครางออกมาเป็นระยะเพื่อขอความช่วยเหลือ สภาพร่างกายภายนอกเห็นได้ชัดว่าบริเวณซี่โครงด้านขวามีเศษทรายและร่องรอยของการกระแทกอย่างแรงจนทำให้ซี่โครงยุบตัวและกระดูกสันหลังมีอาการเคลื่อนจากสภาพปกติ
และคาดว่าความรุนแรงจะส่งผลต่ออวัยวะภายในไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะบริเวณทรวงอก ทำให้หายใจติดขัดและพยายามพลิกตัวอยู่ตลอดเวลา ( หลังจากโกนขนบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อทำความสะอาดแผลพบว่าเป็นรอยแผลเกิดจากเขี้ยวของสัตว์ใหญ่ คาดว่าน่าจะเป็นสุนัข ขย้ำด้วยความรุนแรง จมเขี้ยว หลายแผล สร้างความบอบช้ำทั้งภายนอกและภายในอย่างรุนแรง คาดว่าสุนัขสะบัดไปมาหลายรอบจน กระดูกไขสันหลัง ของเ้จ้า Spinal หักกลางทันที )


ย้อนรอยก่อนส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่พบเห็น น้องแมว ผู้เคราะห์ร้าย ( นามสมมุติตั้งโดยผู้เขียน คือ เจ้า Spinal ) ใกล้ร้านอาหารเจ ในตัวเมืองขอนแก่นแห่งหนึ่ง โดยถนนฝั่งตรงกันข้ามเรือนจำขอนแก่น มีทางแยกเข้าไปในซอยลึกประมาณ 100 เมตร อยู่ทางขวามือหากเลี้ยวซ้ายเข้าไปจากถนนหลักเลนส์ซ้ายตรงกันข้ามเรือนจำ

ท้าวความเล็กน้อยก่อนเจอเจ้า Spinal เนื่องจากเจ้าของแมว(เฉพาะกิจ ผู้เขียน) ได้เข้าไปรับประทานก๋วยเตี่ยวภายในร้านอาหารเจโดยก่อนเข้าไปสั่งอาหารได้จอดรถเยื้องไปทางด้านซ้ายของร้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เจ้าเหมียวนอนเจ็บอยู่พอสมควรจึงไม่สังเกตุเห็น โดยผู้เขียนได้นั่งรับประทานก๋วยเตี่ยวใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงจ่ายเงินค่าอาหารและออกจากร้านเพื่อเตรียมตัวกลับที่พักต่อไป ขณะเดินออกมานอกร้านหันรีหันขวางเพื่อหยิบเอากุญแจรถมอเตอร์ไซต์ในกระเป๋ากางเกงก็เหลือบไปเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูอะไรบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งคาดเดาได้เลยว่าไม่เป็นเหตุการณ์ปกติแน่นอน

เจ้าของแมวเฉพาะกิจ (ผู้เขียนบอกเล่าเรื่องราว) จึงรีบเข้าไปสังเกตเหตุการณ์ด้วยคนตามสไตล์ไทยมุงอย่างใกล้ชิด ก็พบว่า มีแมวไทย ไม่ทราบชื่อสีส้มเหลือง-ทอง ลายเสือทั้งตัว นอนหายใจรวยริน เนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บ ดูจากภายนอกคาดเดาเบื้องต้นโดยสัญชาติญาณว่าน่าจะได้รับอาการบาดเจ็บจากรถเฉี่ยวชนหรือถูกกระแทกอย่างแรงจากบางสิ่งบางอย่าง แต่วินาทีนั้นผู้เขียนเองยังปักใจเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการโดนรถจักรยานยนต์ชนอย่างจังแรงมากๆบริเวณด้านขวาของตัวแมวแน่นอน เพราะจากการคลำสำรวจอย่างเบามือ รู้สึกได้ถึงกระดูกซี่โครงด้านขวาที่แตกหักผิดรูปไป

และเมื่อเริ่มประคองช้อนตัว น้องแมวผู้เคราะห์ร้าย(เจ้า Spinal) ก็ยิ่งแปลกใจ ระคนตกใจเล็กน้อย เพราะรู้สึกได้ถึงความผิดปกติของกระดูกสันหลังที่มีอาการหักแยกออกจากกัน เลยทำให้ผู้เขียนได้ใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาในวัยเด็กเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนได้รับบาดเจ็บอยู่ต้องทำด้วยความระมัดระวังและเบามือที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำอาการบาดเจ็บเดิมให้ทวีความรุนแรงจนแก้ไขได้ยาก

อาการตอบสนองของน้องแมวเกิดขึ้นทันทีขณะที่เราเข้าช่วยเหลือ โดยพยายามบิดตัวหนีออกจากอ้อมกอดเพื่อตอบสนองจากความเจ็บปวดที่ได้รับ ซึ่งรู้สึกได้ถึงความทรมานแสนสาหัสของมัน อีกทั้งพยายามร้องบอกคนอุ้มให้เบามือ และใช้ขาหน้าตะกาย เกาะเกี่ยวตัวผู้เขียนที่อุ้มในระหว่างเดินทางนำพาตัวเจ้า Spinal จากที่เกิดเหตุสู่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ตลอดเวลา

แต่ที่น่าสงสารเจ้า Spinal ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ จากการสอบถามผู้ที่มามุงดูได้ความว่าพบเห็นเจ้าแมวเคราะห์ร้ายนอนหายใจรวยรินเจ็บปวดในที่เกิดเหตุนั้นมาตั้งแต่ตอนเวลาประมาณ 10 โมงเช้าของวันที่ 25 มกราคม 2553 ซึ่งก็กินระยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงก่อนที่ผู้เขียนจะมาเห็นและก่อนเห็นเราก็ยังนั่งรับประทานอาหารภายในร้านด้วยความอร่อย สบายอารมณ์ แต่หารู้ไม่ว่าทุกวินาทีที่เรากำลังรู้สึกปลอดภัยและสบายอารมณ์อยู่นั้น ในอีกฟากหนึ่งห่างกันไปไม่ถึง 15 เมตร มีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังนอนรอขอความช่วยเหลือชีวิตเป็นตายเท่ากัน

ซึ่งกลุ่มคนที่กำลังยืนมุงดูเหตุการณ์อยู่นั้นเป็นครอบครัวน่ารักครอบครัวหนึ่ง โดยเพิ่งมีสมาชิกใหม่เป็นน้องน้อยวัยกำลังแบเบาะ ผู้เขียนคาดว่าน้องอายุไม่น่าจะเกิน 1 ปี โดยต้องขอขอบคุณคุณพ่อ น้อง...?(ไม่ทราบชื่อ) ที่ไม่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ โดยสละเวลาอันมีค่าขับรถพาเจ้า Spinal ไปส่งถึงมือหมออย่างทันท่วงที ( ในระหว่างการเดินทางเพื่อพาตัวเจ้าแมวผู้เคราะห์ร้ายไปโรงพยาบาล ก็นึกขอบคุณผู้คนที่ให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาคุ้มครอง และหากเกิดบุญกุศลในการช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ที่ได้รับการตกทุกข์ได้ยากในครั้งนี้นั้น ทั้งหมดก็ขออุทิศให้กับบุคคลทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ อีกทั้งส่งถึงน้อง...??ที่เพิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาดูโลกให้ประสบพบเจอแต่ความราบรื่นในการดำรงชีวิต อีกทั้งเติบโตเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ด้วยเทอญ และส่งถึงเจ้า Spinal ให้มีกำลังใจในการต่อสู้วิบากกรรมของตนเองที่เกิดมาเป็นแมวในชาตินี้ )

ถึงมือหมอ

หลังจากเดินทางจากจุดที่พบตัวเจ้า Spinal นอนเจ็บ จนถึงโรงพยาบาล รวมระยะทางได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตร(อาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากผู้เขียนเพิ่งมาอยู่ที่ขอนแก่นได้ไม่ถึงอาทิตย์ ไม่คุ้ยชินเส้นทางเท่าที่ควร) กินระยะเวลาประมาณหนึ่ง ระหว่างเดินทางนั้นเจ้า Spinal รู้สึกตื่นกลัวกับการเคลื่อนย้ายตัวเขาอีกทั้งมีอาการสะเทือนจากพื้นผิดจราจรที่ไม่ค่อยเรียบในเส้นมิตรภาพกลางเมืองขอนแก่นซึ่งกำลังมีเครื่องจักรและคนงานซ่อมบำรุงปรับปรุงอยู่ ทำให้สร้างความตระหนก และกังวล ให้กับเจ้า Spinal เป็นอย่างมาก เป็นที่ทราบกันดีว่าแมวนั้นไม่ชอบลมโดยเฉพาะลมที่พักโบกโกรกใส่ตัวแมวแรงๆ ทำให้มันยิ่งพยายามตะกายพลิกตัวหนีออกไปจากอ้อมแขนของผู้เขียนตลอดเวลา แต่พอจะออกแรงพลิกตัวมันก็ต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะกระดูกสันหลังบาดเจ็บ (ลมพัดแรงขณะขับรถเพราะนั่งอยู่กระบะด้านท้าย)

เราขับรถเข้าสู่มหาลัยขอนแก่นเข้าประตูทางฝั่งถนนมิตรภาพชิดขวาเพื่อเลี้ยงเข้าสู่โรงพยาบาลสัตว์ติดกับคณะสัตวแพทย์มหาลัยขอนแก่นทันที รถเข้าเทียบด้านหน้าอุ้มแมวเข้าสู่เครื่องชั่งน้ำหนักและมีพี่ผู้ช่วยสัตวแพทย์นำตัวเจ้าSpinal เข้ารับการรักษาต่อไป ซึ่งระหว่างนี้ทางผู้เขียนก็ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแมวและเป็นเจ้าของแมว(เฉพาะกิจ)ไปโดยปริยาย

เมื่อกรอกประวัติส่งตัวแมวป่วยเข้าห้องฉุกเฉิน ทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ต่างกุลีกุจอให้การช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วน ( ไม่ต่างอะไรกับคน ทำให้นึกถึงซี่รี่ย์ญี่ปุ่นเกี่ยวกับหมอผ่าตัดที่เคยดูมา) และสอบถามอาการสาเหตุจากเจ้าของ ( ซึ่งผู้เขียนเองก็ตอบไปเท่าที่ทราบ เพราะแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแมวเลย และไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุมาเห็นอีกทีเจ้าเหมียวก็นอนพะงาบๆหายใจอ่อนลงๆมากแล้ว)
ระหว่างนี้เจ้าแมวจะถูกนำตัวเข้ามาในห้องด้านซ้ายซึ่งเป็นฝั่งของห้องเทคนิคในเรื่องราวของการเอกซเรย์เพื่อดูอาการผิดปกติภายในที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าจากภายนอก หลักจากเสร็จการเอกซเรย์เจ้าแมวเหมียว Spinal ก็ถูกห่อด้วยผ้าอ่อนนุ่มโดยพี่ผู้ช่วยสัตวแพทย์พาข้ามมาเข้าห้องฉุกเฉินด้านขวา ที่มีอุปกรณ์ครบครันและเวชภัณฑ์พร้อมช่วยเหลือชีวิตมันให้พ้นจากความเจ็บปวดที่ได้รับอย่างเต็มกำลังความสามารถของทีมสัตวแพทย์จริงๆ

ทันทีที่ผลฟิล์มเอกซเรย์ออกมาและเผยให้เห็นพยาธิสภาพภายในของเจ้า Spinal นั้น ต้องบอกว่า สภาวะตอนนั้นเงียบนิ่งไปชั่วขณะไม่มีเสียงพูดออกมาจากใครสักคนไม่ว่าจะ สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์และตัวผู้เขียนเองก็ตาม แผ่นฟิล์มที่เห็นตรงหน้าโชว์ให้เห็นว่า สภาพกระดูกไขสันหลังของเจ้าเหมียว Spinal นั้น หักออกจากกันเป็นสองท่อนกึ่งกลางลำตัวปริเวณทรวงอกพอดิบพอดี จึงไม่แปลกใจว่าความทรมานที่มันได้รับนั้นมากจริงๆส่งผลต่อการหายใจเพื่อมีชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้ ( ตลอดระยะเวลาที่อุ้มเจ้า Spinal จากจุดพบเห็นถึงห้องฉุกเฉิน ต้องบอกว่าผู้เขียนไม่เคยเห็นอาการท้อหรือถอดใจจากเจ้า Spinal เลยแม้แต่น้อย ถึงจะไม่เข้าใจภาษาสัตว์แต่สีหน้าและแววตาที่สัมผัสได้ได้เข้าไปถึงก้นบึ้งของใจผู้เขียนแปลออกมาเป็นคำพูดในใจโดยไม่ต้องเอ่ยออกมาว่า Spianl ยังมีใจสู้และยังพร้อมที่จะมีชีวิตต่อไปตราบจนกว่าชะตากรรมจะเล่นงาน)